metsamüük.eu

Metsaoksjon

Metsaoksjon on platvorm, mis võimaldab metsaomanikel müüa oma metsa- ja puidutoodangut oksjonil. Meie eesmärk on aidata metsaomanikel saada õiglast hinda oma metsamaterjali eest ning pakkuda metsafirmadele võimalust osta kvaliteetset metsamaterjali.

Tasuta hinnapakkumine

  Ostame metsa, metsamaad ja raieõigust.

  Meie südameasjaks on metsa jätkusuutlik majandamine pakkudes metsaomanikule teenust mis lihtsustab kogu tehinguga kaasneva ning muudab kõik läbipaistvaks.

  Metsaoksjon: Ülevaade

  Metsaoksjon on platvorm, mis võimaldab metsaomanikel müüa oma metsa- ja puidutoodangut oksjonil. Meie eesmärk on aidata metsaomanikel saada õiglast hinda oma metsamaterjali eest ning pakkuda metsafirmadele võimalust osta kvaliteetset metsamaterjali.

  Oksjonid toimuvad elektrooniliselt ning on avatud kõigile huvilistele. Oksjonil osalemine on lihtne ning mugav – piisab vaid registreerimisest ja sobiva oksjoni leidmisest. Meie platvormil on lai valik erinevaid oksjoneid, sealhulgas ka RMK palkide ja virnade oksjonid.

  Meie kogemus metsaoksjonite korraldamisel on üle kümne aasta ning me oleme partneriks paljudele metsafirmadele üle Eesti. Meie platvormil on müügil erinevad metsatoodangud, sealhulgas palgid, lauad, küttepuit ja muud metsamaterjalid.

  Kui olete metsaomanik ja soovite müüa oma metsamaterjali, siis pakume ka metsavahendaja ja konsultatsiooniteenuseid. Meie eksperdid aitavad teil leida sobiva ostja ning tagada, et saate õiglase hinna oma metsamaterjali eest.

  Oksjoniprotsess ja Selle Etapid

  Metsaoksjon on lihtne ja läbipaistev viis müüa oma metsa. Oksjoniprotsess koosneb mitmest etapist, mida me selgitame allpool.

  Pakkumiste Esitamine

  Oksjonile registreerunud pakkuja esitab oma pakkumise oksjonikeskkonnas. Pakkumise esitamiseks peab pakkuja olema tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga. Pakkumise esitamisel tuleb täita kõik nõutud väljad, sealhulgas hind ja sae.

  Oksjoni Tulemused

  Oksjon lõpeb kindlaksmääratud ajal, mille järel oksjonikeskkond teavitab kõiki osalejaid oksjoni tulemustest. Kõrgeima pakkumise teinud pakkuja saab oksjoni võitjaks ja sõlmib müüjaga lepingu.

  Arve Tasumine

  Oksjoni võitja peab tasuma müüjale arve vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Arve tasumisel tuleb arvestada ka võimalike maksudega.

  Raieõigus

  Metsaoksjonil müüakse tavaliselt kasvava metsa raieõigust. See tähendab, et ostja saab metsa raiuda teatud aja jooksul vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele.

  Metsateatis

  Metsateatis on dokument, mis sisaldab teavet metsa kohta, näiteks metsa asukohta, pindala ja omanikku. Metsateatis on vajalik enne metsa müümist ja ostjale tuleb see esitada enne lepingu sõlmimist.

  Oksjonikeskkond

  Oksjonikeskkond on platvorm, kus toimub müügi- ja oksjoniprotsess. Oksjonikeskkonnas saab registreeruda, esitada pakkumisi ja jälgida oksjoni tulemusi.

  Hind

  Hind on oksjonil kõige olulisem tegur. Ostjad esitavad oma pakkumised vastavalt hindadele ja müüjad valivad kõrgeima pakkumise teinud ostja. Hind sõltub mitmest tegurist, näiteks metsa asukohast, suurusest ja kvaliteedist.

  Sae

  Sae on metsa raiumise protsess, kus puidust saetakse lauad ja muud ehitusmaterjalid. Sae kvaliteet mõjutab otseselt metsa väärtust ja seega ka oksjonil saadud hinda.

  Maa ja Metsa Väärtus

  Maa ja metsa väärtuse hindamine on oluline, kui soovime müüa või osta metsamaad. Metsamaa väärtust mõjutavad mitmed tegurid, nagu metsa seisund, kasvukohatüüp, metsaomaniku eesmärgid ja kinnistu asukoht.

  Metsa väärtuse hindamisel on oluline arvestada ka metsainfo kihi ja metsamajandamiskava andmetega. Metsainfo kiht annab ülevaate metsamaa seisundist, metsa vanusest, puistu tihedusest ja muudest olulistest faktoritest. Metsamajandamiskava aga aitab planeerida metsa majandamist, sealhulgas raieid ja uuendamistöid.

  Metsamaa väärtuse hindamisel on oluline arvestada ka metsatuka ja osa kinnistust asuvate maatükkide väärtusega. Lisaks tuleks võtta arvesse ka muldade infokihti, mis annab ülevaate maa viljakusest ja sobivusest erinevate kultuuride kasvatamiseks.

  Ostja ja Müüja Rollid

  Metsaoksjonil on selged rollid nii ostjal kui ka müüjal. Oleme loonud platvormi, mis võimaldab kliendil osta ja müüa metsamaad ja metsaressursse lihtsalt ja turvaliselt.

  Ostja roll on osta metsamaa või metsaressursse vastavalt oma soovidele ja vajadustele. Ostja saab valida erinevate oksjonite vahel, mis vastavad tema kriteeriumidele, nagu näiteks asukoht, pindala, puuliik jne. Ostja saab teha automaatpakkumisi ning jälgida oksjoni kulgu reaalajas. Kui ostja võidab oksjoni, siis ta kohustub ostu-müügi ning asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 10 päeva jooksul peale oksjoni lõppu.

  Müüja roll on pakkuda metsamaad või metsaressursse müügiks ja korraldada nende müük läbi metsaoksjoni platvormi. Müüja saab esitada müügipakkumisi ja määrata piirhinna, millest alates oksjon algab. Oksjon kestab tavaliselt 1-2 nädalat ja müüja peab tagama, et oksjonil osalejad saavad kogu vajaliku teabe metsamaa või metsaressursside kohta. Pärast oksjoni lõppu peavad müüja ja ostja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

  Metsaomanik või maaomanik võib olla nii ostja kui ka müüja rollis. Kui ta soovib müüa oma metsamaad või metsaressursse, siis ta esitab müügipakkumise ja määrab piirhinna. Kui ta soovib osta metsamaad või metsaressursse, siis ta osaleb oksjonil ja teeb automaatpakkumisi vastavalt oma soovidele.

  Tagasiside on meile oluline ja aitab meil oma teenust pidevalt parendada. Kui teil on küsimusi, ettepanekuid või probleeme, siis võtke meiega ühendust ja me aitame teid rõõmuga.

  Metsa ja Maaportaali Kasutamine

  Kui soovid osta või müüa metsa, siis on Maaportaal parim koht, kust alustada. Maaportaal pakub kõike, mida vajad, et leida sobiv metsaoksjon või müüa oma metsa. Maaportaal on suurepärane vahend, et leida sobivaid metsamaid, mis on müügis.

  Maaportaal sisaldab kaardirakendust, mis võimaldab leida sobivaid metsamaid. Kaardirakendus võimaldab kasutajal kuvada erinevaid kaardikihte, sealhulgas kitsenduste infokihti. Kitsenduste infokiht võimaldab kasutajal leida metsamaid, mis ei ole kitsendatud. Kaardirakendus võimaldab kasutajal ka lisada ostualasid.

  Maaportaal pakub erinevaid pakette, mis võimaldavad kasutajal leida sobivaid metsamaid. Näiteks KULD paketi kasutajana saad esimesena infot müüki lisanduvatest objektidest ja lisada ostualasid. Lisaks pakub Maaportaal võimalust tellida valitud paketile juurde ka lisateenuseid nagu e-Agent UKO ja lisatöökoht.

  Maaportaal on suurepärane vahend, et leida sobivaid metsamaid, mis on müügis. Maaportaal pakub kasutajale laia valikut metsamaid, mis on müügis. Maaportaal pakub kaardirakendust, mis võimaldab kasutajal leida sobivaid metsamaid. Maaportaal sisaldab ka kitsenduste infokihti, mis võimaldab kasutajal leida metsamaid, mis ei ole kitsendatud.

  Erinevad Raieõiguse Liigid

  Metsaoksjon pakub erinevaid raieõiguse liike, mis sobivad erinevate metsaomanike vajadustele ja eelistustele. Siin on mõned näited erinevatest raieõiguse liikidest:

  • Mäeoru raieõigus: See raieõigus hõlmab mäeoru piirkondi, kus metsa kasvutingimused on rasked. Sellised piirkonnad on sageli rikkalikud erinevate taimeliikide poolest ning nõuavad erilist hoolt ja ettevaatust raieõiguse teostamisel.

  • Pirsiserva raieõigus: Pirsiserva raieõigus sobib hästi neile metsaomanikele, kes soovivad müüa oma metsa lähedal asuvaid puid. Sellised piirkonnad on sageli hinnatud oma kõrge kvaliteediga puidu poolest ning võivad olla eriti populaarsed puidu tootjate jaoks.

  • Pargi raieõigus: Pargi raieõigus hõlmab metsi, mis asuvad linnalähedastes piirkondades. Sellised metsad on sageli hinnatud oma kõrge esteetilise väärtuse poolest ning võivad olla populaarsed puhke- ja spordialade jaoks.

  • Vanajärve ja Tamme raieõigus: Vanajärve ja Tamme raieõigus sobib hästi neile metsaomanikele, kes soovivad müüa oma metsa vanemaid puid. Sellised piirkonnad võivad olla hinnatud oma kõrge kvaliteediga puidu poolest ning võivad olla populaarsed mööblitootjate jaoks.

  • Lahho Peeter raieõigus: Lahho Peeter raieõigus hõlmab metsi, mis asuvad Lahho Peetri nimelises piirkonnas. Sellised piirkonnad võivad olla hinnatud oma erilise kaitsealuse taimestiku ja loomastiku poolest ning nõuavad erilist hoolt ja ettevaatust raieõiguse teostamisel.

  • Tänavametsa raieõigus: Tänavametsa raieõigus hõlmab metsi, mis asuvad linnatänavate lähedal. Sellised metsad on sageli hinnatud oma kõrge esteetilise väärtuse poolest ning võivad olla populaarsed puhke- ja spordialade jaoks.

  • Soomesilla raieõigus: Soomesilla raieõigus hõlmab metsi, mis asuvad Soomesilla nimelises piirkonnas. Sellised piirkonnad võivad olla hinnatud oma erilise kaitsealuse taimestiku ja loomastiku poolest ning nõuavad erilist hoolt ja ettevaatust raieõiguse teostamisel.

  Kokkuvõttes pakub metsaoksjon erinevaid raieõiguse liike, mis sobivad erinevate metsaomanike vajadustele ja eelistustele. Oluline on valida õige raieõiguse liik vastavalt metsa asukohale ja tingimustele ning tagada, et raieõiguse teostamine toimub vastavalt kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele.

  Finantsaspektid ja Tulu

  Metsaoksjonid on suurepärane võimalus metsaomanikele oma metsamaa müümiseks. Kuid enne oksjonil osalemist on oluline mõista finantsaspekte ja võimalikku tulu, mida võib saada.

  Metsa müümisel on tulu maksustatav. Kasvava metsa raieõiguse müümisel kehtib alates 2020. aasta algusest tulumaksusoodustus kuni 5000 eurot, kuid tulu ületava osa pealt tuleb maksta tulumaksu. Lisaks võib maksuvaba tulu hulka arvata ka Natura toetused.

  Metsa müügi lepingu sõlmimisel on oluline tähelepanu pöörata ka vahendajale makstavale tasule. Tavaliselt võtab vahendaja tasu müügi lõpus, kuid on ka vahendajaid, kes võtavad tasu juba enne müüki. Oluline on lepingus selgelt kokku leppida, millal ja kui palju tasu makstakse.

  Metsa müük võib olla ka tasuta. Näiteks kui metsaomanikul on juba kindel ostja, kellega ta soovib müügilepingut sõlmida, võib ta müüa metsa ilma vahendajata ja seega ka ilma tasuta.

  Metsaoksjonil osalemisel tuleb arvestada ka võimalike lisakuludega, nagu näiteks oksjonil osalemise tasu või metsa hindamise kulud.

  Oksjonil Osalevate Kinnistute Tutvustus

  Meie metsaoksjonil on saadaval lai valik kinnistuid erinevates piirkondades üle Eesti. Kinnistud varieeruvad suuruse ja asukoha poolest, mis muudab need sobivaks erinevateks otstarveteks. Siin on mõned kinnistud, mis on hetkel oksjonil:

  • Kullinoka: 9,3 hektarit metsamaad, mis sobib ideaalselt metsandusega tegelemiseks. Kinnistu asub Viljandimaal ja sellel on kehtiv metsamajandamiskava.
  • Liiniserva: 7,6 hektarit metsamaad, mis asub Harjumaal. Kinnistul on kaheksa aastat vana metsamajandamiskava ja see sobib ideaalselt metsa kasvatamiseks ja raieõiguse müümiseks.
  • Saare: 20,8 hektarit metsamaad, mis asub Pärnumaal. Kinnistul on kehtiv metsamajandamiskava ja see sobib ideaalselt metsa kasvatamiseks ja raieõiguse müümiseks.
  • Paemurru: 3,2 hektarit metsamaad, mis asub Lääne-Virumaal. Kinnistul on kehtiv metsamajandamiskava ja see sobib ideaalselt metsa kasvatamiseks ja raieõiguse müümiseks.
  • Ploomi: 4,5 hektarit metsamaad, mis asub Tartumaal. Kinnistul on kehtiv metsamajandamiskava ja see sobib ideaalselt metsa kasvatamiseks ja raieõiguse müümiseks.

  Isikukoodi ja Privaatsuse Küsimused

  Isikukood on unikaalne numbrikombinatsioon, mida riik antakse kodanikele ja alaliselt riigis elavatele isikutele. Isikukoodi kasutamine on tundlik teema, mis puudutab privaatsuse küsimusi. Seetõttu on oluline tagada, et isikukoodi kasutamine oleks kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  Meie, Metsaoksjon, mõistame täielikult isikukoodi ja privaatsuse küsimuste tähtsust. Seetõttu kohaldame kõiki vajalikke meetmeid, et tagada, et isikukoodi kasutamine oleks turvaline ja vastutustundlik.

  Metsaoksjon kogub klientide isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik tehingu tegemiseks. Meie kliendid võivad olla kindlad, et nende isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja neid kasutatakse ainult tehingu tegemiseks.

  Meie privaatsuspoliitika kohaselt tagame, et kliendi isikuandmed ei avaldata kolmandatele osapooltele ilma kliendi selgesõnalise nõusolekuta. Samuti tagame, et kliendi isikuandmeid hoitakse turvaliselt ja neid kasutatakse ainult vastavalt kliendi nõusolekule.

  Reklaam ja Turundus

  Meie metsaoksjonid on suurepärane võimalus metsaomanikele oma metsamaa müümiseks. Kuid kuidas me tagame, et potentsiaalsed ostjad teavad meie oksjonitest ja võtavad osa? Selleks kasutame reklaami ja turunduse erinevaid meetodeid.

  Reklaam on oluline osa meie turundusstrateegiast. Meie veebisait on üks peamisi reklaamikanaleid, kus metsaomanikud saavad oma metsamaad müüa. Meie veebisaidi reklaamimiseks kasutame erinevaid digitaalseid kanaleid, sealhulgas Google AdWordsi, Facebooki ja Instagrami reklaame. Need reklaamid võimaldavad meil jõuda suure hulga inimesteni, kes võiksid olla huvitatud meie metsaoksjonitest.

  Lisaks digitaalsele reklaamile kasutame ka traditsioonilisi reklaamikanaleid, nagu ajalehed ja ajakirjad. Oleme teinud koostööd erinevate väljaannetega, et jõuda suurema publikuni. Samuti kasutame oma oksjonite reklaamimiseks välireklaame, nagu plakatid ja bännerid.

  Turundus on veel üks oluline osa meie strateegiast. Meie eesmärk on jõuda võimalikult paljude metsaomanikeni ja veenda neid, et meie metsaoksjonid on nende metsamaa müümiseks parim valik. Selleks kasutame erinevaid turundusmeetodeid, nagu e-kirjad, uudiskirjad ja sotsiaalmeedia postitused. Meie eesmärk on pakkuda metsaomanikele pidevat teavet meie oksjonite kohta ja veenda neid, et meie oksjonid on nende jaoks parim valik.

  Korduma kippuvad küsimused

  Mis on raieõiguse oksjon ja kuidas see toimib?

  Raieõiguse oksjon on müügikorraldus, kus metsaomanik müüb ostjale õiguse raiuda tema metsa teatud ajavahemiku jooksul. Müüdav raieõigus hõlmab tavaliselt kindlat kogust puid ja määratud aega nende raiumiseks. Raieõiguse oksjonid toimuvad tavaliselt elektrooniliselt, kus ostjad pakuvad hindu ja müüja valib kõrgeima pakkumise.

  Millised on metsamaa hindamise kriteeriumid?

  Metsamaa hindamise kriteeriumid hõlmavad tavaliselt metsa seisukorda, puuliiki, vanust, kasvukiirust, kvaliteeti ja juurdepääsetavust. Hindamisel arvestatakse ka kohalikke turuhindu ja muid tegureid, mis võivad mõjutada metsa väärtust.

  Kuidas toimub metsaoksjonil osalemine?

  Metsaoksjonil osalemiseks tuleb registreeruda oksjonikeskuses ja leida sobiv müügis olev metsamaa. Oksjonil osalejad saavad teha pakkumisi ja konkureerida teiste ostjatega. Kui oksjon lõppeb, valib müüja kõrgeima pakkumise ja sõlmib lepingu võitjaga.

  Millised on varakeskuse pakutavad teenused metsaomanikele?

  Varakeskus pakub metsaomanikele mitmeid teenuseid, sealhulgas metsa hindamist, metsamajandusplaani koostamist, metsa raieõiguse müüki ja metsaoksjonil osalemist. Varakeskus aitab ka metsaomanikel leida sobivaid ostjaid ja tagab turvalise tehingu.

  Kuidas toimub metsamaa müük tulumaksu arvestades?

  Metsamaa müük tulumaksu arvestades toimub vastavalt Eesti seadustele. Müügihindelt tuleb tasuda tulumaks, kui metsamaa on olnud omaniku käes vähem kui 10 aastat. Kui metsamaa on olnud omaniku käes üle 10 aasta, siis tulumaksu ei pea tasuma.

  Kuidas leida sobiv oksjonikeskus metsaoksjonil osalemiseks?

  Sobiva oksjonikeskuse leidmiseks tuleks uurida erinevaid pakkujaid ja nende teenuseid. Oluline on leida usaldusväärne ja kogemustega oksjonikeskus, kes pakub turvalist ja läbipaistvat müügiprotsessi. Samuti on soovitatav tutvuda oksjonikeskuse tingimustega ja tasudega enne registreerumist.