metsamüük.eu

Põllumaa ost

Oleme juba aastaid tegevuses põllumaa ostmisega. Meie jaoks on põllumaa ost väga oluline, kuna see võimaldab meil laiendada oma põllumajandusettevõtteid ja suurendada oma tootmist. Lisaks aitab põllumaa ost kaasa Eesti põllumajanduse arengule ning tagab meie riigi toiduainete tootmise jätkusuutlikkuse.

Tasuta hinnapakkumine

  Ostame metsa, metsamaad ja põllumaad.

  Meie südameasjaks on metsa jätkusuutlik majandamine pakkudes metsaomanikule teenust mis lihtsustab kogu tehinguga kaasneva ning muudab kõik läbipaistvaks.

  Põllumaa Ost: Ülevaade

  Miks Ostame Põllumaad

  Oleme juba aastaid tegevuses põllumaa ostmisega. Meie jaoks on põllumaa ost väga oluline, kuna see võimaldab meil laiendada oma põllumajandusettevõtteid ja suurendada oma tootmist. Lisaks aitab põllumaa ost kaasa Eesti põllumajanduse arengule ning tagab meie riigi toiduainete tootmise jätkusuutlikkuse.

  Põllumaa ost on ka suurepärane võimalus maaomanikele, kes soovivad oma maa müüa. Ostes põllumaad, tagame, et maa jääb kasutusse ja ei jää tühjalt seisma. Samuti tagame, et maa säilitab oma väärtuse ning ei muutu mõttetuks investeeringuks.

  Osta Maad: Protsess

  Ostes maad, on oluline järgida kindlat protsessi. Esimene samm on leida sobiv kinnistu, mis vastab meie vajadustele. Seejärel hindame kinnistu väärtust ning teeme müüjale pakkumise.

  Kui müüja aktsepteerib meie pakkumist, järgneb kinnistu ostu-müügi lepingu sõlmimine. Lepingu sõlmimisel on oluline tagada, et kõik tingimused oleksid selged ja arusaadavad nii müüjale kui ka ostjale.

  Pärast lepingu sõlmimist toimub kinnistu üleandmine. Meie meeskond tegeleb kõigi vajalike dokumentide ja formaalsustega, et tagada sujuv üleminek ja tagada, et kõik oleks seaduslik.

  Hind ja Tasu

  Põllumaa Hind

  Põllumaa hind on väga varieeruv ja sõltub paljudest teguritest. Kinnistu asukoht, suurus, viljakus ning seisukord on peamised faktorid, mis mõjutavad põllumaa hinda. Kui kümmekond aastat tagasi oli Eestis haritava maa hektari hind ca 1000 eur/ha, siis põllumaa keskmine hind 2023. aasta algul on ca 5000 eur/ha. Olenevalt piirkonnast võib põllumaa hind varieeruda 3500 kuni 5500 eur/ha ulatuses.

  Kui soovite müüa põllumaad, siis on oluline teada, et põllumaa hind kujuneb välja vastavalt kinnistu asukohale, suurusele, viljakusele ja seisukorrale ning ka sellele, kuidas turul parasjagu nõudlus ja pakkumine on. Seega on oluline leida usaldusväärne kinnisvaramaakler, kes oskab hinnata teie põllumaa väärtust õigesti.

  Hindamine ja Vahendustasu

  Põllumaa hindamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid. Tavaliselt hindab maakler põllumaa väärtust võrdlusmeetodi abil. See tähendab, et maakler võrdleb teie põllumaad sarnaste kinnistutega piirkonnas, et määrata selle õiglane turuväärtus. Teine meetod, mida võidakse kasutada, on tulu meetod, kus hinnatakse põllumaa väärtust lähtudes sellest, kui palju tulu võib sellelt kinnistult saada.

  Kui otsustate müüa oma põllumaad, siis tuleb arvestada ka vahendustasuga. Vahendustasu suurus sõltub kinnisvaramaakleri teenuste hulgast ja kvaliteedist. Tavaliselt jääb vahendustasu vahemikku 3-5% müügihinnast. Kui soovite säästa vahendustasu pealt, siis võite kaaluda oma põllumaa müümist ise, kuid sel juhul peate ise hakkama saama kõigi tehinguga seotud dokumentide ja formaalsustega.

  Kinnistu ja Suurus

  Kinnistute Ost

  Meie ettevõte pakub laia valikut erineva suurusega kinnistuid, mida saate osta vastavalt oma vajadustele. Pakume nii põllumaid kui ka metsakinnistuid. Kui soovite osta kinnistut, siis võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt, milline kinnistu sobib teie vajadustele kõige paremini.

  Kinnistu Suurus

  Kinnistu suurus on oluline tegur, mida tuleks arvestada enne ostu sooritamist. Suuremad kinnistud on atraktiivsemad, kuna neid on võimalik jagada erinevateks otstarveteks ning neil on suurem potentsiaal tulu teenimiseks. Samas võib suurem kinnistu tähendada ka suuremaid kulutusi, näiteks maa harimiseks ja hoolduseks.

  Enne kinnistu ostmist tuleks kindlasti uurida ka piiranguid, mis võivad kinnistule kehtida. Näiteks võivad mõned alad olla kaitse all ning seetõttu kehtivad seal teatud piirangud. Samuti tuleks uurida kinnistu asukohta ning ligipääsu kinnistule.

  Müügi ja Ostuprotsess

  Notari Roll

  Põllumaa ostmisel ja müümisel on oluline roll notaril, kes aitab tagada, et kõik tehingu osapooled saavad õigusliku kaitse. Notar aitab koostada müügi- ja ostulepingud ning tagab, et kõik dokumendid on korrektsed ja vastavad Eesti seadustele. Meie kogenud notarid aitavad Teil kogu protsessi vältel ning tagavad, et kõik tehingu osapooled saavad õigusliku kaitse.

  Laen ja Hüpoteek

  Kui soovite osta põllumaad, kuid Teil ei ole piisavalt raha, võite kaaluda laenu võtmist. Meie kogenud konsultandid aitavad Teil leida sobiva laenu, mis vastab Teie vajadustele. Samuti saame aidata Teil hüpoteegi saamisel, mis võimaldab Teil kasutada põllumaad tagatisena laenu saamiseks. Meie konsultandid aitavad Teil kogu protsessi vältel ning tagavad, et kõik dokumendid on korrektsed ja vastavad Eesti seadustele.

  Kui soovite müüa põllumaad, võime aidata Teil leida sobiva ostja, kes on huvitatud põllumaa ostmisest. Meie konsultandid aitavad Teil koostada müügipäringu ning esitada selle huvitatud ostjatele. Kui leiate sobiva ostja, aitame Teil koostada müügilepingu ning tagada, et kõik dokumendid on korrektsed ja vastavad Eesti seadustele.

  Enne müügilepingu allkirjastamist saate alati hinnapakkumise, mis võimaldab Teil saada ülevaate põllumaa turuväärtusest ning võrrelda seda müügihinnaga. Kui soovite müüa põllumaad kaasomandis, aitame Teil koostada kaasomandi lepingu ning tagada, et kõik dokumendid on korrektsed ja vastavad Eesti seadustele.

  Maa Viljakus ja Taastamine

  Mullaviljakus

  Mullaviljakus on oluline tegur põllumaa väärtuse hindamisel. Viljakas muld tagab suurema saagi ja parema kvaliteedi. Meie ettevõttena eelistame osta viljakat põllumaad, kus on kõrge boniteet. Boniteet on mullaviljakuse hindamiseks kasutatav süsteem, kus maa hinnatakse skaalal 10 kuni 100 punkti. Mida kõrgem on boniteet, seda viljakam on muld ja seda paremad on saagid.

  Võsastunud Põllumaa Taastamine

  Võsastunud põllumaa taastamine on oluline, et muuta see uuesti haritavaks. Meie ettevõttena tegeleme taastamist vajavate põllumaade taastamisega, et muuta need uuesti viljakaks. Taastamist vajavad põllumaad võivad olla näiteks liigniisked või võsastunud. Liigniisked põllud kuivendame ning võsastunud põllud raiega.

  Taastamist vajavate põllumaade taastamine võib olla kulukas, kuid see on oluline investeering tulevikku. Taastamistööde käigus parandame mulla struktuuri ja viljakust. Viljakuse parandamiseks võime kasutada erinevaid meetodeid, nagu näiteks põhu, sõnniku ja komposti kasutamine.

  Toetused ja Pindalatoetus

  Pindalatoetused

  Pindalatoetus on üks peamisi toetusi, mida põllumajandustootjad Eestis saavad. See on mõeldud selleks, et toetada põllumajandustootjatele väärtusliku maa säilimist ja toidutootmise põhivahendi säilitamist. Pindalatoetuse eesmärk on tagada, et põllumajandusmaa jääks tootmisesse ning et selle kasutamine oleks keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik.

  Pindalatoetused on seotud katastritunnustega ning nende suurus sõltub sellest, millist tüüpi maad põllumajandustootja harib. Toetuse suurus arvutatakse hektari kohta ning see võib erineda sõltuvalt sellest, milliseid nõudeid põllumajandustootja täidab.

  Ühtsed Pindalatoetused

  Ühtsed Pindalatoetused (ÜPT) on osa Eesti Maaelu Arengukavast. Need toetused on mõeldud selleks, et aidata kaasa keskkonna ja kliima säästmisele ning parandada mulla- ja veekvaliteeti ning elurikkust. ÜPT nõuded aitavad kaasa püsirohumaade säilitamisele ning toetavad keskkonnasõbralikke põllumajandustavasid.

  ÜPT on seotud põllumajandustootjate katastritunnustega ning nende suurus sõltub sellest, millist tüüpi maad põllumajandustootja harib. Toetuse suurus arvutatakse hektari kohta ning see võib erineda sõltuvalt sellest, milliseid nõudeid põllumajandustootja täidab.

  Põllumajandus Eestis

  Eesti Põllumajanduse Ülevaade

  Eesti on tuntud oma põllumajanduse poolest, kusjuures põllumajandus on üks meie majanduse alustalasid. Meil on ligi miljon hektarit põllumajandusmaad, millest enamik on kasutusel põllumajanduslikul otstarbel. Põllumajandusliku maa kasutamine on Eestis väga mitmekesine, ulatudes viljakast põllumaast kuni metsamaadeni välja.

  Eesti põllumajandus on viimastel aastatel olnud stabiilne, kuid samal ajal on toimunud ka mõningaid muutusi. Näiteks on mahepõllumajandus muutunud järjest populaarsemaks ja Eesti on Euroopas selles valdkonnas teisel kohal. Samuti on kasvanud piimakarja arv ja suurenenud on ka teravilja- ja rapsikasvatus.

  Meie põllumajandus on suunatud peamiselt kodumaisele turule, kuid samas on ka ekspordivõimalused. Eesti põllumajandusettevõtted on tuntud oma kvaliteetse toodangu poolest, mis vastab kõrgetele rahvusvahelistele standarditele.

  Loomakasvatus ja Heinamaa

  Loomakasvatus on oluline osa Eesti põllumajandusest. Meil on palju talusid, kus kasvatatakse peamiselt piimakarja ja lihaveiseid. Samuti on meil palju lambakasvatusi ja seakasvatusi. Loomakasvatusega tegeletakse peamiselt erinevates piirkondades, kus on sobivad tingimused loomade kasvatamiseks.

  Heinamaa on oluline osa Eesti põllumajandusest, kuna see on oluline söödaallikas loomakasvatuseks. Heinamaa on ka oluline osa Eesti maastikust, mis annab meile võimaluse nautida kaunist loodust.

  Metsamaa Ost ja Müük

  Metsamaa ost ja müük on oluline protsess, mida tuleb teha hoolikalt ja põhjalikult. Selleks, et saavutada soovitud tulemus, tuleb arvestada mitmete teguritega. Järgnevalt anname ülevaate metsamaa ostu ja müügi kohta ning räägime metsamaa hinna kujunemisest.

  Metsamaa Hind

  Metsamaa hind kujuneb mitmete tegurite mõjul. Üks olulisemaid faktoreid on metsamaa asukoht. Kui metsamaa asub linnalähedases piirkonnas, on selle hind tavaliselt kõrgem kui kaugemal asuva metsamaa hind. Samuti mõjutab metsamaa hinda selle suurus, kvaliteet, kasvukohatüüp ja hooldus.

  Metsamaa hind sõltub ka sellest, kas tegemist on raiutud või raiumata metsamaaga. Raiumata metsamaa hind on tavaliselt kõrgem, kuna sellel on suurem potentsiaal tulevikuks. Samuti mõjutab metsamaa hinda raieõigus. Kui metsamaal on kehtiv raieõigus, on selle hind tavaliselt kõrgem kui ilma raieõiguseta metsamaal.

  Metsamaa Ost

  Metsamaa ost on protsess, mida tuleb teha hoolikalt ja põhjalikult. Enne metsamaa ostmist tuleb kindlasti teha põhjalik taustauuring, et veenduda metsamaa olemasolus ja selle seisukorras. Samuti tuleb enne metsamaa ostmist kindlasti teha selgeks, kas metsamaa on kaasomandis või mitte.

  Kui tegemist on kaasomandis oleva metsamaaga, tuleb enne ostu kindlasti kokku leppida ka teiste kaasomanikega. Samuti tuleb enne metsamaa ostmist selgeks teha kõik seaduslikud nõuded ja piirangud, mis metsamaale kehtivad.

  Piirkondlik Ülevaade

  Ida-Virumaa

  Ida-Virumaa on üks Eesti suuremaid maakondi ja sellel on oluline roll põllumajanduses. Maakond on tuntud oma viljakate põllumaade poolest, mis sobivad hästi teravilja ja kartuli kasvatamiseks. Lisaks on maakonnas levinud ka karjakasvatus ning seetõttu on siin palju piimafarme.

  Järvamaa

  Järvamaa on samuti oluline põllumajanduspiirkond, kus on palju viljakaid põllumaid. Maakond on tuntud oma juurviljade kasvatamise poolest, eriti kapsa- ja porgandikasvatuse poolest. Lisaks on siin palju karjakasvatusettevõtteid, mis tegelevad piimatootmisega.

  Tartumaa

  Tartumaa on üks Eesti suurimaid maakondi ja sellel on oluline roll põllumajanduses. Maakond on tuntud oma viljakate põllumaade poolest, mis sobivad hästi teravilja ja kartuli kasvatamiseks. Lisaks on maakonnas levinud ka karjakasvatus ning seetõttu on siin palju piimafarme.

  Saaremaa

  Saaremaa on tuntud oma kauni looduse ja rikka ajaloo poolest, kuid see on ka oluline põllumajanduspiirkond. Maakond on tuntud oma viljakate põllumaade poolest, mis sobivad hästi teravilja ja kartuli kasvatamiseks. Lisaks on siin palju karjakasvatusettevõtteid, mis tegelevad piimatootmisega. Saaremaal on ka palju väiketalusid, mis kasvatavad köögivilju ja puuvilju.

  Konsultatsioon ja Kontakt

  Tasuta Konsultatsioon

  Meie ettevõte pakub tasuta konsultatsiooni kõigile, kes soovivad müüa oma põllumaad või vajavad nõu põllumajandusega seotud küsimustes. Meie kogenud spetsialistid annavad teile põhjaliku ülevaate põllumaa müügi protsessist ning aitavad teil leida parima lahenduse. Meie eesmärk on tagada, et teie põllumaa müük oleks võimalikult lihtne ja tulus.

  Konsultatsiooni käigus saate vastused kõigile teie küsimustele, alates põllumaa hindamisest kuni müügilepingu sõlmimiseni. Meie spetsialistid annavad teile nõu ka põllumajandustoetuste taotlemise ja põllumaa rendilepingute kohta. Konsultatsioon on täiesti tasuta ning ei kohusta teid millekski.

  Kontakt

  Kui soovite meiega ühendust võtta, siis saate seda teha mitmel erineval viisil. Kõige lihtsam viis on täita meie veebivorm, kus saate esitada oma küsimused või teha müügipäringu. Samuti saate meiega ühendust võtta telefoni või e-posti teel.

  Kui soovite müüa oma põllumaad, siis võtke meiega ühendust ning me teeme teile pakkumise. Me ostame põllumaad üle Eesti ning pakume teile alati õiglast hinda. Kui soovite müüa oma põllumaad, siis võtke meiega julgelt ühendust ning me aitame teil leida parima lahenduse.

  Kui teil on küsimusi põllumaa müügi, rendilepingute või põllumajandustoetuste taotlemise kohta, siis võtke meiega ühendust ning me vastame teie küsimustele võimalikult kiiresti. Meie eesmärk on tagada, et teie põllumaa müük oleks võimalikult lihtne ja tulus.

  Korduma kippuvad küsimused

  Kuidas saada laenu põllumaa ostuks?

  Laenu saamiseks põllumaa ostuks tuleb esmalt pöörduda pangaga ning täita laenutaotlus. Laenu saamiseks on vaja tavaliselt tagatist ning kui soovitakse laenu põllumaa ostuks, siis võib tagatiseks olla ostetav põllumaa ise. Laenu võtmisel tuleks arvestada, et laenu tagasimaksmiseks on vaja kindlat sissetulekut ja laenulepingus määratud tingimuste täitmist.

  Mis on hetkel põllumaa hind?

  Põllumaa hind sõltub paljudest teguritest, nagu näiteks maa asukoht, suurus, viljakus, juurdepääs teedele ja veele, samuti selle kasutusotstarbest. Hetkel on Eestis põllumaa hind keskmiselt 3000-5000 eurot hektari kohta, kuid hind võib varieeruda sõltuvalt piirkonnast ja muudest teguritest.

  Kust leida sobivat rohumaad müügiks?

  Sobivat rohumaad müügiks võib leida kinnisvaraportaalidest, kinnisvaraettevõtete kodulehtedelt, samuti võib küsida pakkumisi kohalikelt põllumajandustootjatelt. Enne ostu sooritamist tuleks kindlasti uurida müüdava maa tausta ning veenduda, et see vastab ostja vajadustele.

  Millised on võimalused põllumajandusettevõtte müügiks?

  Põllumajandusettevõtte müügiks on mitmeid võimalusi, näiteks võib pöörduda kinnisvaraettevõtete poole, kes pakuvad kinnisvarateenuseid, samuti võib otsida ostjaid põllumajandussektoris tegutsevate ettevõtete hulgast. Enne müügilepingu sõlmimist tuleks kindlasti uurida ostja tausta ning veenduda, et tema plaanid vastavad müüja ootustele.

  Kes on Tarmo Meus ja milline on tema seos põllumaa ostuga?

  Tarmo Meus on Eesti ettevõtja, kes on tuntud põllumaa ostmise ja müügiga tegeleva ettevõtte Eesti Põllumaa Ostu AS asutajana. Ettevõte on tegutsenud juba aastast 2009 ning on üks suuremaid põllumaa ostjaid Eestis. Tarmo Meus on aktiivne ka kinnisvaraturul ning tema ettevõtted pakuvad erinevaid kinnisvarateenuseid.

  Mis on hetkel rohumaa hind?

  Rohumaa hind sõltub samuti paljudest teguritest, nagu näiteks maa asukoht, suurus, viljakus, juurdepääs teedele ja veele, samuti selle kasutusotstarbest. Hetkel on Eestis rohumaa hind keskmiselt 2000-3000 eurot hektari kohta, kuid hind võib varieeruda sõltuvalt piirkonnast ja muudest teguritest.