metsamüük.eu

Raieõiguse müük

Kui Teil on plaanis raieõiguse müük siis valige kogemustega metsamajandus ettevõte kes on kohusetundlik, pakub head hinda ja teostab raietööd õigeaegselt.

Tasuta hinnapakkumine

  Ostame metsa, metsamaad ja raieõigust.

  Meie südameasjaks on metsa jätkusuutlik majandamine pakkudes metsaomanikule teenust mis lihtsustab kogu tehinguga kaasneva ning muudab kõik läbipaistvaks.

  Raieõiguse müük

  Raieõiguse müük on protsess, mille käigus üks isik müüb teisele maatüki raieõiguse. Raieõigus võimaldab ostjal raiuda puid ja teostada metsamajanduslikku tegevust, järgides metsamajanduslikule tegevusele kehtivaid seadusi ja määrusi.

  Raieõiguse müügi tingimused ja detailid sõltuvad ostja ja müüja vahelise lepingu tingimustest. Enne raieõiguse müüki on tavaliselt vaja maa hindamist, et määrata kindlaks müügihind. Raieõigust võidakse müüa erinevatel põhjustel, näiteks metsafirma tarbeks puude raiumiseks või maatüki omandiõiguse muutmiseks.

  Raieõiguse müümine võib olla keeruline protsess, mistõttu tuleb enne allkirjastamist põhjalikult üle vaadata maa olukord ja raieõigusega kaasnevad juriidilised kohustused. Samuti tuleb jälgida, et raieõiguse müük ei rikuks keskonda.